Dil Bağı (Frenulum Linguae)

Dil bağı, dil ile ağız tabanı arasındaki bağın kısa ya da kalın olması durumuna denilmektedir. Bu durum doğuştan olan bir hadisedir ve yenidoğan döneminde emmede  güçlüğe sebep olabileceği gibi ilerleyen yaşlarda dilin bazı harfleri çıkarmak için yapacağı hareketlerde zorlanmasına neden olabilmektedir.

Bu harfler nelerdir?

Dilin damağı ve dişlerin arkasına vurdurulmasını gerektiren “D,L,R,T” gibi harflerdir. Çocuk aslında konuşmayı öğrenmiştir ancak bu harfleri çıkarmakta güçlük yaşamaktadır. Yenidoğan döneminde emmede güçlük olduğunu nasıl anlarız?  burada eğer çocuk çok fazla gaz yutuyorsa, meme reddi  yaşanıyorsa, annenin sütünde azalma varsa, çocuğun kilo alımında geriden gitme ya da kilo kaybı varsa o zaman dil altı bağından şüphelenilmektedir ve en yakın çocuk cerrahisi uzmanı  başvurması gerekmektedir. Fizik muayene ile dil bağının ciddiyeti ve cerrahi işlem gerekip gerekmediği anlaşılabilir. Eğer cerrahi işlem gerektiren bir durum var ise dilin altına lokal spreyler sıkarak  uyuşması sağlanır ve poliklinik şartlarında dil bağı kesilebilir.

TANI

Dil bağı eğer emmede güçlüğe neden olmuyorsa ileride pelteklik yapma ihtimali öngörülerek bebeklik döneminde kesilmesi düşünülebilir, ancak burada çocuğun fizik muayenesinde dil bağının şiddeti ve dilini ne kadar dışarıya çıkarabildiği önemlidir bunu değerlendirmek icab etmektedir. Aileler 4-5 yaşına geldiğinde çocukta herhangi bir konuşma geriliği gözlemlediklerinde  dil bağını hemen akıllarına getirmektedirler ancak dil bağı konuşma geriliğine neden olan olmaz. Eğer çocuğun konuşmasında bir problem var ve  cümle kuramıyor kelime çıkaramıyor ise o zaman çocuğun öncelikle işitme düzeyi değerlendirmeli ve daha sonra da diğer sosyal ve fiziksel faktörler araştırılmalıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi dil bağı olan çocukta sadece harfleri çıkarmakta zorluk yaşanabilmektedir. Ancak 4-5 yaşında bu nedenle işlem yapılmış ve dil bağı kesilmiş bir çocuğun bir anda o harfleri öğrenip normal konuşma düzenine geçmesini beklemiyoruz. Çünkü dil bir kastır ve bu kas bu hareketleri o yaşa kadar öğrenememişse bunu öğrenmesi için belli bir zaman ve terapi süreci geçirilmesi gerekmektedir .Bunun için konuşma terapistlerinden de  yardım alması gerekebilir.

TEDAVİ

Dil bağı bebeklik çağında lokal anestezi ile rahatlıkla kesilebilmektedir ancak  ileri yaşlarda lokal anestezi bazen mümkün olamayabilir. Çocuğun uyumu ve işbirliği ile lokal yapma şansı denenebilir ancak 4 yaşından itibaren artık genel anestezi altında yapılması daha uygun olacaktır. Dil altı bağı yaş ilerdikçe kalınlaşmakta ve damarlanması artmaktadır bu nedenle de lokal anestezi yapma ihtimalimiz azalmakta ilerleyen yaşlarda genel anestezi altında koterilizasyon ile kanama kontrolü sağlanması hatta bazen dikiş atılması gerekebilmektedir.

Normalde dil bağını kesip yapraklarını diseke edip (etraftan ayırıp) o şekilde bırakmaktayız herhangi bir dikiş atılması gerekmemektedir bebeklik çağında.

Sonrasında ne oluyor?

Bebeğinizin dil bağı kesildikten sonra ilk gün gerek dilin altındaki uyuşukluk ve ağzındaki uyuşturucu tadından dolayı gerekse dilin hareketlerini yeterince sağlayamamasından dolayı meme reddi hatta tükürüğünü rahat yutamama ve hırıltılı şekilde ses çıkarma olabilir. Ağrı çok nadir tariflenmektedir ancak bunun için Calpol (parasetamol) ilaç kullanılabilir. İlk gün eğer meme veya biberon reddi yaşanıyor ise süt  sağılarak ya da mama kaşık yardımıyla çocuğun ağzına aktarılmalı ve bu şekilde yeterli beslenmesi sağlanmalıdır. Genelde ilk günün akşamında çocuk normal düzenine dönmektedi hatta  bazen işlemden hemen sonra bile annenin memesini hiç güzel kavrayamamış bir çocuk çok rahat bir şekilde memeyi emmeye başlayabiliyor ama bu daha nadir görülen bir şey. Çoğunlukla ilk saatlerde beslenme reddi gözlemliyoruz.

İşlemden yaklaşık iki gün sonra dilin altında beyaz bir tabaka (serumm tabakası) gözlenmektedir. Bu tabaka aft, mantar, mantar enfeksiyonu ya da bakteriyel bir enfeksiyon olarak değerlendirilip herhangi bir damla ilaç ve benzeri şeyler başlanmamalıdır. Cerrahınız eğer bu konuda sizi bilgilendirmedi ise kendisine kontrole gidip muayene ettirerek bu tabakayı gösterebilirsiniz ancak biz hastalarımıza işlemden hemen sonra bu tabakayı gösteriyoruz ve bundan farklı bir durum olursa haberleşelim diyerek bilgilendirme yapıyoruz. Bu tabakanın yaklaşık iki hafta içinde kendi kendine kaybolarak dönmesini bekliyoruz.

images
images (1)

Dil bağı iyileşme sonrası serum dokusu

Dil bağı iyileşme sonrası serum dokusu