Hakkımızda

Op. Dr. Necip Fazıl Aras

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Özgeçmiş

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Op.Dr.Necip Fazıl Aras Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde doğmuş olup ilk ve ortaöğrenimini Gaziantep’te tamamlamıştır. Tıp fakültesi eğitimi için 2006 yılında Konya’ya giden Aras, Meram Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayıp 2012 yılında  Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi ihtisasına başlamıştır. İhtisasını 2018 yılında tamamlayıp Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak Yozgat Şehir Hastanesi’nde göreve başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Aras, Yozgat’ta 2.5 yıl gibi kısa bir sürede yüzlerce ameliyat ve 4000 e yakın sünnet işlemi gerçekleştiren Dr. Aras hizmetlerine 2021 Nisan ayından itibaren özel muayenehanesinde devam etmektedir.

 Kurslar ve Sertifikalar

 Hayvan ameliyathanesinde pratik uygulamalı jinekolojik laparoskopi eğitimi, İstanbul 2019

Sünnet hekimliği derneği 2. sünnet çalıştayı, İstanbul 2019

ERAS (Enhances Recovery After Surgery) farkındalık çalıştayı, Yozgat 2019

Çocuklarda cerrahi göğüs hastalıkları kursu, Eskişehir 2018

Pediatrik rekonstruktif üroloji çalıştayı, Ankara 2018

Yenidoğan cerrahisi kursu, Ankara 2018

Çocuk ürolojisinde cilt rekonstruksiyonu teknikleri, Adana 2018

Çocukluk çağı travmalarında ileri yaşam desteği, Afyon 2017

Yoğun bakım ve ventilatör kursu, Kayseri 2017

Çocuklarda onkolojik cerrahi kursu, İstanbul 2016

Proksimal hipospadias çalıştayı, Tokat 2016

Çocuklarda fekal ve üriner inkontinansa yaklaşım, KKTC 2016

Aile danışmanlığı sertifikası, Ankara 2016

Antenatal hidronefroz sempozyumu, Diyarbakır 2015

Çocuk radyolojisi sempozyumu, Kayseri 2015

Acil obstetrik bakım programı destek personel uyum eğitimi, Çankırı 2012

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Effectiveness of lycopene on experimental testicular torsion

Guzel M., Sonmez M. F. , Bastug O., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , Kucukaydin M., TURAN C.

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.51, ss.1187-1191, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

 Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Sünnet sonrasında çocukların duygusal stres yaşama durumunun belirlenmesi 

Sevim ÇİMKE Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Necip Fazıl ARAS Özel Klinik, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Türkiye

Araştırma makalesi, dergipark.org.tr, DEU Tıp Derg 2023;37(1): 59-66

Mınımal ınvasıve approach ın chıld wıth penetratıng trauma: a case report

AKIN, Süleyman Emre; ARAS, Necip Fazıl

Medical Journal of Suleyman Demirel University . Mar2021, Vol. 28 Issue 1, p159-162. 4p.

 Nadir bir kuşkulu genitalya nedeni : mikst gonadal disgenezis

GÜL Ü., Öktemir D., Aras N. F. , HATİPOĞLU N., KURTOĞLU S.

Türkiye Klinikleri J case Rep, cilt.24, 2016

Multitravmalı hastada bronş rüptürü: Olgu sunumu

Akın S. E., Aras N. F.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, 2019

 Ulusal Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 Portal hipertansiyonlu çocuklarda Sugiura ameliyatı

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 – 31 October 2015, cilt.29, ss.119

Sağ diyafragma evantrasyonu tamirinden sonra gelişen herniasyon

GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , KÜÇÜKAYDIN M., TURAN C.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 – 31 October 2015, cilt.29, ss.166

Atipik bir koledok kistinin tedavisinde laparoskopik hepatiko-duodenostomi

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 – 31 October 2015, cilt.29, ss.154

Deneysel testis torsiyonunda likopenin etkinliği

GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , KÜÇÜKAYDIN M., TURAN C.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 – 31 October 2015, cilt.29, ss.107

Üçü bir arada: İki orta bağırsak duplikasyonu ve mesenterik kist

GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , KÜÇÜKAYDIN M., TURAN C.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 – 31 October 2015, cilt.29, ss.182

Torakoskopik özofagus atrezisi ve trakeoözogageal fistül onarımı

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 – 31 October 2015, cilt.29, ss.167

Renal Hücreli Karsinomda Laparoskopik Radikal Nefrektomi

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6 – 09 May 2015, cilt.29, ss.130

Küçük Bebeklerde Laparoskopi Yardımlı Piyeloplasti

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M., AYGÜN U. T.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6 – 09 May 2015, cilt.29, ss.53

Laparoskopik Nöroblastom Eksizyonu

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6 – 09 May 2015, cilt.29, ss.119

Yenidoğan Bebekte Laparoskopi Yardımlı Piyeloplasti

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6 – 09 May 2015, cilt.29, ss.125

Konjenital Diyafragma Hernisindeki Deneyimlerimiz

GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , TURAN C., KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 – 20 September 2014, cilt.28, ss.102

Karaciğer kist hidatiklerinde tedavi seçenekleri

GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , TURAN C., KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F.

 1. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 – 20 September 2014, cilt.28, ss.85

İzole Özofagus Atrezisinde Torakoskopik Primer Onarım

KÜÇÜKAYDIN M., GÜZEL M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.62

Çocuklarda Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi

KÜÇÜKAYDIN M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , GÜZEL M.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.53

Hirschsprung Hastaliği Olan Bir Yenidoğan Hastada Laparoskopik Swenson İşlemi

KÜÇÜKAYDIN M., GÜZEL M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.69

Çocuklarda Over Kitleleri

GÜZEL M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , TURAN C., KÜÇÜKAYDIN M.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.86

Çocuklarda Meckel Divertikülü Kendini Nasıl Gösterir?

GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , TURAN C., KÜÇÜKAYDIN M.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.38

Çocuklarda Konjenital Epidermoid Dalak Kistlerinde Laparoskopik Parsiyel Splenektomi

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.50

Çocuklarda Splenektomi Endikasyonları

GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , TURAN C., KÜÇÜKAYDIN M.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.89

Hirschprung Hastalığında Laparoskopik Swenson Operasyonu

KÜÇÜKAYDIN M., GÜZEL M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B.

 1. Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 October – 02 November 2013, ss.82
 2. Çocuklarda lenfatik damarlar korunarak yapılan laparoskopik palomo varikoselektomi işlemi

KÜÇÜKAYDIN M., GÜZEL M., Yandım Ö., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Konya, Türkiye, 23 – 25 May 2013, ss.77

Yenidoğanlarda laparoskop yardımlı pyeloplasti

KÜÇÜKAYDIN M., GÜZEL M., Yandım Ö., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Konya, Türkiye, 23 – 25 May 2013, ss.81

Çocuklarda laparoskopik transperitoneal nefrektomi

KÜÇÜKAYDIN M., GÜZEL M., Yandım Ö., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Konya, Türkiye, 23 – 25 May 2013, ss.67

Laparoskopik böbrek alt pol damarının transpozisyonu-vasküler hitch

KÜÇÜKAYDIN M., Yandım Ö., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F. , GÜZEL M.

 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Konya, Türkiye, 23 – 25 May 2013, ss.51

 Uluslararası Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 The laparoscopıc neuroblastoma excısıon

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

26th Congress of the European Society for Paediatric Urology, Prag, Çek Cumhuriyeti, 14 – 17 Ekim 2015, ss.125

Laparoscopıc swenson’s procedure for hırschsprung’s dısease

KÜÇÜKAYDIN M., GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B. , ARAS N. F.

IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, Nashville, Amerika Birleşik Devletleri, 14 – 18 Nisan 2015, ss.100

Laparoscopıc assısted pyeloplasty ın small babıes

KÜÇÜKAYDIN M., AYGÜN U. T. , ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

IPEG’s 24th Annual Congress for Endosurgery in Children, Nashville, Amerika Birleşik Devletleri, 14 – 18 Nisan 2015, ss.88

Laparoscopıc partıal splenectomy for congenıtal epıdermoıd cysts ın chıldren

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , GÜZEL M., ÖZTÜRK A. B.

IPEG’ s 24th Annual Congressfor Endosurgery In Children, Nashville, Amerika Birleşik Devletleri, 14 – 18 Nisan 2015, ss.1

Laparoscopic hepatico-duodenostomy for an atypical choledochal cyst

KÜÇÜKAYDIN M., ARAS N. F. , ÖZTÜRK A. B. , GÜZEL M.

IPEG’ s 25th Annual Congressfor Endosurgery In Children, Fukuoka, Japonya, 24 – 28 Nisan 2016, p.046

Screenshot_2
Screenshot_5
Screenshot_4
IMG_82961
IMG_8303
IMG_8311
IMG_8305